Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj
Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie wyświetlała się ponownie

Zgubiłeś homologację ?

2022-06-29

Zgubiłeś homologację do zbiornika LPG? Przeczytaj.

Duplikaty dokumentów (protokołów) z badań i decyzji dla zbiorników na gaz LPG, CNG i LNG oraz H2 sprężonego wodoru, służących do napędu silników spalinowych w pojazdach, produkowanych przez krajowych wytwórców, u których wykonywane są badania odbiorcze oraz w zakładach upoważnionych do wykonywania czynności związanych z przygotowywaniem do badań okresowych i doraźnych ww. zbiorników, wystawiane są przez właściwe oddziały terenowe TDT. Dla zbiorników LNG i H2 sprężonego wodoru, TDT wystawia jedynie duplikaty dokumentów (protokołów) z badań i decyzji dla zbiorników, które poddane zostały badaniom okresowym i doraźnym w zakładach upoważnionych. Postępowania toczące się przed TDT prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.  Zgodnie z art. 14 § 1 Kpa sprawy załatwiane są w formie pisemnej, a zgodnie z art. 61 § 1 wszczynane są na żądanie strony. W związku z powyższym, w celu uzyskania duplikatu z protokołu badania i decyzji dla zbiorników na gaz LPG, CNG i LNG oraz H2 sprężonego wodoru, służących do napędu silników spalinowych w pojazdach, należy złożyć wniosek o jego wydanie. Wniosek powinien zawierać:

 • pełną nazwę firmy (lub imię i nazwisko dla osób fizycznych), adres wraz z kodem, nr NIP (lub PESEL), nr telefonu kontaktowego,
 • własnoręczny podpis osoby wnioskującej lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskującej osoby prawnej, przy czym uprawnienie do reprezentowania osoby prawnej musi być wykazane w stosowny sposób, np. za pomocą wypisu z KRS,
 • dane identyfikacyjne zbiornika – producent, numer fabryczny, rok budowy, numer seryjny, pojemność, numer homologacji (powyższe dane można odczytać z tabliczki znamionowej umieszczonej na zbiorniku),
 • dowód dokonania opłaty w wysokości 65 zł na konto:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
70 1130 1017 0020 1237 5820 0003

z informacją “Opłata dotyczy zbiornika nr fabr. …………….., imię i nazwisko (firma)”.

 

 

 

Wniosek wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać:
a) pocztą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) na Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie lub
b) pocztą tradycyjną lub kurierem na adres oddziału terenowego TDT, na terenie którego znajduje się producent zbiornika na gaz LPG, CNG, LNG oraz H2 sprężonego wodoru: 1.   Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Gdańsku, ul. Kętrzyńskiego 24b, 80-376 Gdańsk, tel.: +48 58 511 00 80 e-mail:  gdansk@tdt.gov.pl  w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • P.P.H. “BORMECH” Sp. z o.o., Charnowo 3, 76-270 Ustka;
 • IRENE Agencja Handlowa Import-Export I.J. Radomscy, ul. St. Poznańskiego 24, 76-261 Kobylnica;
 • STAKO Sp. z o.o. (dawniej: STAKO Sp. J.), ul. Poznańska 54, 76-200 Słupsk;
 • ATIKER (handlowa nazwa Tytan Gaz).

 

2.   Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Katowicach, ul. Cedrowa 8, 40-181 Katowice, tel.: +48 32 793 70 36, e-mail:  katowice@tdt.gov.pl w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A., ul. Wrocławska 59, 49-200 Grodków.

 

3.   Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 125 (II piętro), 02-707 Warszawa, tel.: +48 22 826 23 16, e-mail:   warszawa@tdt.gov.pl w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • KMBF KOPEĆ Sp.J. Białostoczek k/Kurian, 15-592 Białystok;
 • REMVALDA PL Sp. z o.o. Białostoczek 14; 15-592 Białystok;
 • “STARS” T. Urwan, A.S. Marzec Spółka Jawna, ul. Choroszczańska 24, 15-732 Białystok,
 • ZAKŁAD PRODUKCYJNY, ul. Toruńska 12a, 26-612 Radom.
 • Zakład Usługowo Produkcyjny CHORUS, ul. Niedziałkowskiego 17, 26-600 Radom.

 

4.   Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Lublinie, Al. Wincentego Witosa 1, 20-315 Lublin, tel.: +48 81 745 52 13, e-mail:  lublin@tdt.gov.pl w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • Atrama Raudondvario pl. 162, 47174 Kaunas, Lietuva (dla zbiorników wyprodukowanych do 2006 roku);
 • NZGA Nowogródek (dla zbiorników wyprodukowanych od 2000 do 2001 roku);
 • NUOVA GGL S.r.l. VIA BARI 26900 LODI (LO) Włochy (dla zbiorników wyprodukowanych w 2005 roku);

 

5.   Oddział Terenowy TDT w Gdańsku, Zespół Inspektorów w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn, tel.: +48 58 511 00 80, e-mail:  gdansk@tdt.gov.pl w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • Atrama Raudondvario pl. 162, 47174 Kaunas, Lietuva (dla zbiorników wyprodukowanych od 2006 roku);.

 

6.   Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Krakowie, ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków, tel.: +48 12 633 10 86, e-mail:  krakow@tdt.gov.pl w przypadku zbiorników wyprodukowanych przez:

 • Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” Sp. z o.o., ul. J. Korczaka 11, 38-300 Gorlice;
 • POLMOCON Sp. z o.o., ul. J. Korczaka 11, 38-300 Gorlice.

 

Tryb załatwiania sprawy jest zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego – 14 dni.

W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z oddziałami terenowymi TDT lub z Wydziałem Techniki TDT (numery telefonów oraz adresy e-mail znajdują się w zakładce „KONTAKT”).

 

 

powrót

Centrum obsługi pojazdów samochodowych mGas,
ul. Zakopiańska 9 , 30-418 Kraków,
Współrzędne GPS: 50°01.641` N, 19°56.022` E
Zobacz jak dojechaćAuto gaz Kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone przez mGas
Wykonanie strony:
Programowanie: Krystian Kulik
Instalacje gazowe Kraków